Darmowa dostawa od 100 zł

Szukaj
Close this search box.

Polityka Prywatności

Obowiązek informacyjny wynikający z Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(dalej: RODO)

Administrator Danych osobowych: Mateusz Rosiński
NIP: 679-283-85-48 (dalej: Administrator lub Temptavit).
Adres kontaktowy: ul. Bochenka 14/75, 30-693 Kraków e-mail: [email protected]
Dane będą przetwarzane w celu:

1. realizacji zamówienia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przez czas realizacji zamówienia, do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
2. rozpatrywania reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) przez okres 1 roku po terminie upływu rękojmi za wady lub rozpatrzenia reklamacji;
3. dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – prawnie uzasadniony cel: dochodzenie należności do chwili prawomocnego zakończenia postępowania (także egzekucyjnego);
4. archiwizacji dokumentacji rozliczeniowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
5. prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – prawnie uzasadniony cel: promowanie działalności, do czasu wniesienia sprzeciwu
6. w przypadku wyrażenia zgody także do celu działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu
7. w celach statystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – prawnie uzasadniony cel: posiadanie informacji statystycznych o prowadzonej działalności w celu jej udoskonalania i usprawniania, do czasu posiadania innej podstawy przetwarzania (w przypadku utraty dane zostaną zanonimizowane);
8. w celu obsługi formularza kontaktowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – prawnie uzasadniony interes: udzielenie odpowiedzi na skierowane zapytanie

Dane mogą być przekazywane:
1. podmiotom, które świadczą usługi przewozu (Poczta Polska S.A. kurierzy);
2. podmiotom świadczącym usługi księgowe;
3. Bankom oraz instytucjom finansowym i płatniczym (Stripe Payments Europe Ltd. , PayPro S.A.);
4. organom publicznym, otrzymującym dane w związku z realizacją obowiązków prawnych administratora.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i
dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Temptavit, przysługuje prawo do:
1. dostępu do swoich danych osobowych,
2. sprostowania swoich danych osobowych,
3. usunięcia swoich danych osobowych,
4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją),
6. przenoszenia swoich danych osobowych.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego
tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
Nadto, osobie, której dane są przetwarzane przez Temptavit przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

Czy musisz podawać swoje dane osobowe?

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Temptavit z wymogów prawa. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Administratora danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

Jakie dane przetwarzamy?

Dane jakie może przetwarzać Administrator to: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, adres dostawy, adres zamieszkania/ adres siedziby. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą możemy przetwarzać także firmę przedsiębiorcy oraz numer identyfikacji podatkowej

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Temptavit przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Temptavit może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie danych poza obszar EOG. Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Temptavit nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników. Jeśli Państwa dane miałyby być przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji powodującej skutki prawne lub podobnie istotny wpływ, podejmowanie takich decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w treści klauzuli zgody, o której wyrażenie zwrócimy się w odrębnym oświadczeniu.

Polityka Cookies

Polityka Cookies witryny www.temptavit.pl (dalej: strona www) jest skierowana do odwiedzających stronę www i określa informacje o zakresie, rodzaju, a także sposobach korzystania z plików Cookies, a także prawa odwiedzającego stronę www. W trakcie korzystania ze strony www przez odwiedzającego, zbierane są dane dotyczące odwiedzającego takie jak: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, domena. Dane te mogą być zbierane przez pliki Cookies, Google Analytics.

Co to są pliki cookies?

Jak wskazuje Wikipedia, Cookies to małe fragmenty tekstu, który serwis internetowy (w tym wypadku Temptavit) wysyła do przeglądarki odwiedzającego stronę www. i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na daną witrynę.

Jaki jest cel przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików Cookies?

Cookies używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Mogą być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Mogą przechowywać inne tymczasowe dane jak stan elementów na stronie, czy historię odwiedzanych poprzednio stron (na danej witrynie). Umożliwia to tworzenie spersonalizowanych serwisów www (np. zapamiętanie stanu menu), obsługi logowania, prostych sond i liczników, „koszyków zakupowych” w internetowych sklepach, a także tworzenie statystyk użyteczności witryny oraz badanie preferencji użytkowników. Więcej informacji na temat Cookies znajdziesz np. w serwisie
Wikipedia. Pliki Cookies zapamiętują preferencje odwiedzającego stronę www. Powyższe umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, dokładniejsze wyniki wyszukiwania, a co za tym idzie zwiększa trafność wyświetlanych informacji i ułatwia określanie preferencji odwiedzającego stronę www.
Zgoda odwiedzającego stronę www. na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do Cookies przez Temptavit, jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki. Aby zrezygnować z Cookies, odwiedzający stronę www. winien wybrać odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Poniżej znajduje się lista linków do treści, na podstawie których można określić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików Cookies opublikowanych na stronach popularnych przeglądarek:
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%2
0obs%C5%82ugi%20ciasteczek

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac 
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Temptavit korzysta z następujących rodzajów plików cookies:

Niezbędne pliki cookies – mające kluczowe znaczenie, umożliwiają odwiedzającym stronę www. poruszanie się po stronie www i korzystanie z jej funkcji. Bez tych plików strona www, z której korzysta odwiedzający może nie wyświetlać się prawidłowo. Są to pliki cookies zarejestrowanych odwiedzających – niepowtarzalne identyfikatory nadawane każdemu odwiedzającemu, używane do ich rozpoznawania w czasie odwiedzin i powrotów. Wydajnościowe cookies – zbierają informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony www, które części odwiedzają najczęściej oraz czy otrzymują komunikaty o błędach ze stron internetowych. Dane zbierane przez te pliki cookies są anonimowe i służą wyłącznie poprawie funkcjonowania strony www.  Funkcjonalne pliki cookies – rejestrują wybory dokonywane przez odwiedzających (takich jak nazwa, język lub region, w którym odwiedzający stronę www przebywa). Pliki te mogą być wykorzystywane także do zapamiętywania zmian, których dokonał odwiedzający, np. zmian
rozmiaru i czcionki tekstu i innych, edytowalnych części strony www. Informacje zebrane przez pliki cookies można wykorzystać w celu identyfikacji zachowań i udostępniania treści). Google Analytics, to natomiast system analityki internetowej, na podstawie której można określić ruch w obrębie strony internetowej. Jest stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.

W jakim celu Temptavit wykorzystuje dane, zawarte w Cookies:

1. poprawne, niezawodne i bezpieczne funkcjonowanie strony www
2. monitorowanie stanu sesji
3. dostosowywania wyświetlanych treści do preferencji Użytkownika
4. prowadzenia analizy i audytu wyświetlania strony www.
W razie dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji pod adresem [email protected]

Polityka Cookies

Polityka Cookies witryny www.temptavit.pl (dalej: strona www) jest skierowana do odwiedzających stronę www i określa informacje o zakresie, rodzaju, a także sposobach korzystania z plików Cookies, a także prawa odwiedzającego stronę www. W trakcie korzystania ze strony www przez odwiedzającego, zbierane są dane dotyczące odwiedzającego takie jak: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, domena. Dane te mogą być zbierane przez pliki Cookies, Google Analytics.

Co to są pliki cookies?

Jak wskazuje Wikipedia, Cookies to małe fragmenty tekstu, który serwis internetowy (w tym wypadku Temptavit) wysyła do przeglądarki odwiedzającego stronę www. i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na daną witrynę.

Jaki jest cel przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików Cookies?

Cookies używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Mogą być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Mogą przechowywać inne tymczasowe dane jak stan elementów na stronie, czy historię odwiedzanych poprzednio stron (na danej witrynie). Umożliwia to tworzenie spersonalizowanych serwisów www (np. zapamiętanie stanu menu), obsługi logowania, prostych sond i liczników, „koszyków zakupowych” w internetowych sklepach, a także tworzenie statystyk użyteczności witryny oraz badanie preferencji użytkowników. Więcej informacji na temat Cookies znajdziesz np. w serwisie Wikipedia. Pliki Cookies zapamiętują preferencje odwiedzającego stronę www. Powyższe umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, dokładniejsze wyniki wyszukiwania, a co za tym idzie zwiększa trafność wyświetlanych informacji i ułatwia określanie preferencji odwiedzającego
stronę www. Zgoda odwiedzającego stronę www. na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do Cookies
przez Temptavit, jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki. Aby zrezygnować z Cookies, odwiedzający stronę www. winien wybrać odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Poniżej znajduje się lista linków do treści, na podstawie których można określić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików Cookies opublikowanych na stronach popularnych przeglądarek:
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%2 0obs%C5%82ugi%20ciasteczek
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Temptavit korzysta z następujących rodzajów plików cookies:
Niezbędne pliki cookies – mające kluczowe znaczenie, umożliwiają odwiedzającym stronę www. poruszanie się po stronie www i korzystanie z jej funkcji. Bez tych plików strona www, z której korzysta odwiedzający może nie wyświetlać się prawidłowo. Są to pliki cookies zarejestrowanych odwiedzających – niepowtarzalne identyfikatory nadawane każdemu odwiedzającemu, używane do ich rozpoznawania w czasie odwiedzin i powrotów. Wydajnościowe cookies – zbierają informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze
strony www, które części odwiedzają najczęściej oraz czy otrzymują komunikaty o błędach ze stron internetowych. Dane zbierane przez te pliki cookies są anonimowe i służą wyłącznie poprawie funkcjonowania strony www.  Funkcjonalne pliki cookies – rejestrują wybory dokonywane przez odwiedzających (takich jak nazwa, język lub region, w którym odwiedzający stronę www przebywa). Pliki te mogą być wykorzystywane także do zapamiętywania zmian, których dokonał odwiedzający, np. zmian rozmiaru i czcionki tekstu i innych, edytowalnych części strony www. Informacje zebrane przez pliki cookies można wykorzystać w celu identyfikacji zachowań i udostępniania treści). Google Analytics, to natomiast system analityki internetowej, na podstawie której można określić ruch w obrębie strony internetowej. Jest stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.

W jakim celu Temptavit wykorzystuje dane, zawarte w Cookies:
1. poprawne, niezawodne i bezpieczne funkcjonowanie strony www
2. monitorowanie stanu sesji
3. dostosowywania wyświetlanych treści do preferencji Użytkownika
4. prowadzenia analizy i audytu wyświetlania strony www.
W razie dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji pod adresem [email protected]

Google Analytics

Temptavit korzysta z Google Analytics; usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google Inc. (dalej: Google). Google Analytics używa plików cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak ze względu na aktywację anonimizacji IP na tych stronach, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, do sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej i do świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu, dla operatora strony. Adres IP udostępniony przez Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi posiadanymi przez Google. Celem przetwarzania danych jest ocena wykorzystania strony internetowej i kompilacja raportów dotyczących działań na stronie internetowej. Na podstawie korzystania ze strony internetowej i Internetu zapewnione zostaną inne powiązane usługi. Przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie operatora strony. Google Analytics zbiera dane dotyczące adresów IP, lokalizacji sieci, daty wizyty, systemu operacyjnego, typu przeglądarki. Możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookie za pomocą odpowiedniego ustawienia oprogramowania przeglądarki; należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny w najszerszym możliwym zakresie. Ponadto możesz uniemożliwić gromadzenie przez Google danych generowanych przez pliki cookie i danych związanych z korzystaniem z witryny (w tym adres IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: Browser Add On, aby wyłączyć Google Analytics. Zapobiegnie to gromadzeniu przez Google Analytics tej witryny i tej przeglądarki w przyszłości