Darmowa dostawa od 100 zł

Szukaj
Close this search box.

Testy narkotykowe

Recenzje klientów

5/5

Produkt spełnia swoje zadanie ;)

5/5

Dokładny, łatwy w użyciu

Informacje

Testy narkotykowe ze śliny działają poprzez wykrywanie obecności metabolitów substancji
psychoaktywnych w próbce śliny. Próbka śliny jest pobierana z ust i następnie umieszczana
na teście. Kasetka testowa zawiera specjalne substancje chemiczne, które reagują z
obecnymi w próbce metabolitami narkotyków, co powoduje zmianę koloru paska testowego.
Testy narkotykowe ze śliny mają bardzo wysoką skuteczność zwykle wynoszącą od 97% do
ponad 99%. Są one zdolne do wykrywania różnego rodzaju substancji psychoaktywnych. W
ofercie Temptavit znajdziesz mulitesty, które wykrywają takie substancje jak:
– Kokaina
– Amfetamina
– MDMA (ecstasy)
– Opiaty – heroina, morfina
– Marihuna
– Syntetyczne kannabinoidy
– Fentantyl
– MDPV
– Benzodiazepiny
Testy narkotykowe ze śliny są łatwe do wykonania, a także bezpieczne i nieinwazyjne. Mogą
być stosowane w zakładach pracy, ośrodkach zdrowia, poradniach uzależnień oraz zakładach
karnych.


Co więcej, testy te, są łatwiejsze w użyciu niż tradycyjne testy wykrywające narkotyki we krwi
czy moczu, ponieważ nie wymagają od pacjenta pobrania próbki krwi lub moczu, co jest
uciążliwe i nieprzyjemne dla badanej osoby, lub wręcz uniemożliwia przeprowadzenie testu.
Warto dodać, że testy narkotykowe ze śliny są popularne także ze względu na szybkość
wyników – wynik testu jest widoczny w ciągu kilku minut od pobrania próbki śliny.
Testy narkotykowe ze śliny, to wyroby medyczne do diagnostyki in vitro do użytku
profesjonalnego. Takie wyroby, nie są przeznaczone do samodzielnego używania przez
laików, tj. przez osoby nieposiadające formalnego wykształcenia w odpowiedniej dziedzinie
ochrony zdrowia lub medycyny.
Należy także pamiętać, że testy narkotykowe ze śliny są w stanie wykryć obecność
narkotyków tylko przez pewien czas od ich przyjęcia przez badaną osobę. Wynik negatywny
nie oznacza więc, że dana osoba nie zażywa substancji psychoaktywnych, lecz, że w próbce
śliny stężenie metabolitów wykrywanej substancji nie przekroczyło progu odcięcia. Więcej
informacji znajdziesz w ulotce dołączonej do opakowania.


Jak przeprowadzić test narkotykowy ze śliny?
Aby przeprowadzić badanie testem narkotykowym ze śliny należy:
1. Sprawdzić datę ważności testu – ważny termin zapewni dokładność wyniku
2. Otworzyć opakowanie testu i zsunąć zatyczkę
3. Poprosić badaną osobę o umieszczenie testu w ustach oraz pod językiem na około 60
sekund aby nasączyć test śliną
4. Po wyjęciu testu z ust, należy nałożyć zatyczkę i zamknąć test
5. Następnie należy poczekać około 3-10 minut aż na teście pojawi się wynik
6. Należy odczytać wynik zgodnie z instrukcją testu
Warto pamiętać, że bezpośrednio przed przeprowadzeniem testu narkotykowego ze śliny,
istotne jest unikanie spożywania jedzenia, picia płynów lub żucia gumy, ponieważ może to wpłynąć na wynik testu. W takim wypadku należy odczekać około godzinę. Należy również
pamiętać, aby przeprowadzić test w miejscu gwarantującym prywatność i swobodę, aby
badana osoba czuła się komfortowo a badanie zostało przeprowadzone prawidłowo.
Testy narkotykowe są jednym z narzędzi, jakie służą do wykrywania substancji
psychoaktywnych w organizmie. Mogą one być przeprowadzane dla różnych celów,
włączając w to kontrolę pracowniczą, kontrolę kierowców czy też kontrolę sportowców.
Ważne jest, by pamiętać, że testy narkotykowe nie są nieomylne a ich wynik może być
kwestionowany. W przypadku sporów czy konieczności postawienia diagnozy, poleca się
skorzystanie z dodatkowych badań laboratoryjnych, które pozwolą na dokładne określenie
obecności substancji psychoaktywnych w organizmie.