Darmowa dostawa od 100 zł

Szukaj
Close this search box.

Test na Benzodiazepiny Voyage

Przy zamówieniu powyżej 100 zł WYSYŁKA GRATIS

Original price was: 11.09 zł.Current price is: 3.99 zł.

Opis produktu

Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro wyłącznie dla Profesjonalistów

Test do wykrywania substancji psychoaktywnych w moczu.
Zalety testu:
✓  Wykrywają niskie stężenia substancji
✓  Testy są szybkie – wyniki po kilku minutach
✓   Obszerna instrukcja w języku polskim
✓ Długi termin ważności

Wyroby medyczne dla profesjonalistów, mimo ich podobieństwa do wyrobów do
samokontroli, nie są przeznaczone do samodzielnego używania przez laików, tj. przez
osoby nieposiadające formalnego wykształcenia w odpowiedniej dziedzinie ochrony
zdrowia lub medycyny.
Zawartość opakowania:
1. Test kasetkowy
2. Obszerna instrukcja w języku polskim

Jeśli podejrzewasz, że dana osoba, pacjent lub pracownik może być pod wpływem
benzodiazepin, które nie zostały mu przepisane lub zalecone przez lekarza, wykonaj
test. Objawy na jakie należy zwrócić uwagę to:
✓ nadmierna senność
✓zaburzenia pamięci krótkotrwałej
✓niepamięć następcza
✓ zaburzenia koordynacji ruchowej,
✓ spowolnienie ruchowe,
✓ osłabienie siły mięśni i odruchów,
✓ wysypka skórna,
✓ zaburzenia koncentracji uwagi,
✓ zaburzenia krytycyzmu,
✓ chwiejność emocjonalna.

Benzodiazepiny (BZO) to leki przepisywane w celu leczenia zaburzeń lękowych
(uogólnionych lub napadów paniki), zaburzeń nastroju, napadów padaczkowych oraz
krótkotrwałego leczenia bezsenności. Spektrum ich działania jest bardzo szerokie i nie
są one stosowane tylko i wyłącznie w leczeniu schorzeń psychiatrycznych. Należy
pamiętać, że benzodiazepiny mają duży potencjał uzależniający i skuteczność ich
stosowania zmniejsza się wraz z czasem trwania terapii. Wzrastająca tolerancja na
stosowany lek oraz wiążące się z nią słabnące efekty działania mogą powodować, że
pacjent zaczyna nadużywać leków aby osiągnąć taki sam efekt jaki był mu znany z
początku terapii. Nagłe przerwanie przyjmowania benzodiazepin wiąże się z
wystąpieniem symptomów zespołu odstawiennego.

Test na benzodiazepiny wykrywa substancje psychoaktywne obecne w aż 21 różnych
lekach takich jak:
Clonazepam
Oxazepam
Diazepam
Alprazolam
Bromazepam
Chlordiazepoksyd
Chlordiazepoksyd
Clobazam
Clorazepatedipotassium
Delorazepam
Desalkilflurazepam
a-Hydroksyalprazolam
Estazolam
Flunitrazepam
(±)-Lorazepam
RS-Lorazepamglucuronide
Midazolam
Nitrazepam
Norchlordiazepoksyd
Nordiazepam
Temazepam

Testy na benzodiazepiny sprzedawane są w hermetycznych opakowaniach,
zapewniających najwyższą jakość. Termin ważności jest długi.
Benzodiazepiny to leki podawane także podczas napadów padaczkowych czy silnych
kurczach. Po odpowiedniej diagnozie są na nie wystawiane recepty od lekarzy
specjalistów. Warto jednak mieć na uwadze, że można je także nabyć w sposób
nielegalny. Traktowane jako używki o działaniu rozluźniającym, bez kontroli, mogą
mocno uzależnić. Regularne zażywanie benzodiazepin może negatywnie wpływać na
funkcjonowanie organizmu. Najczęstsze objawy do drgawki i zaburzenia świadomości,
które prowadzą nawet do urojeń i omamów.
Testy na benzodiazepiny są wykonywane przez różne instytucje, takie jak medycyna
pracy, służba więziennictwa, służby mundurowe, szpitale i placówki wychowawcze.
Niewątpliwym plusem tego rozwiązania jest niska cena i pozytywne opinie ekspertów.

Test na wykrycie benzodiazepin – jak go wykonać?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, w zestawie znajduje się obszerna instrukcja obsługi.
Korzystanie z testu na obecność benzodiazepin wymaga pobrania próbki moczu. By
przystąpić do badania, trzeba zdjąć osłonę zakrywającą pasek. Ten należy zamoczyć w
owej próbce mniej więcej do poziomu zaznaczonych na pasku fal i poczekać kilka,
kilkanaście sekund. Później narzędzie należy odłożyć na płaską powierzchnię i
poczekać około 5 minut. Warto pamiętać, że już po kilkunastu minutach od wykonania
testu wynik przestaje być miarodajny – nie wolno go więc odczytywać ponownie i
odmiennie interpretować jego wyników.
Jeśli test na benzodiazepiny w moczu został poprawnie wykonany, to można przystąpić
do odczytu wyników. Te pokazują się w części oznaczonej literami C i T. Kiedy pozioma
linia pokaże się przy literze C, oznacza to, że test wyszedł pozytywnie – wykryto
obecność benzodiazepin w organizmie. Natomiast kiedy linie pokażą się jednocześnie
przy obu wspomnianych literach, to wynik jest negatywny. Należy mieć na uwadze, że
istnieje też możliwość spotkania się z błędem testu, który jest oznaczony jedną linią
(przy literze T) lub brakiem jakiejkolwiek linii. W takim przypadku, test należy powtórzyć,
używając do tego nowego urządzenia.

UWAGA

Wykonanie jednego testu może nie dawać miarodajnych wyników, nawet jeśli ten
wyszedł negatywnie. Testy na benzodiazepiny mogą bowiem nie wykryć niewielkich
ilości substancji, po upływie pewnego czasu od zażycia, co nie znaczy, że nie występują
one w organizmie w ogóle, lub że badana osoba w ogóle nie zażywa tego rodzaju
substancji.
Oferowane przez nasz sklep testy można wyrzucać do odpadów zmieszanych.