Darmowa dostawa od 100 zł

Testy na narkotyki

Recenzje klientów

5/5

Testy takie jak w aptekach - działają bez problemu.

5/5

bardzo dobra czułość, test wszystko wychwycił

Informacje

Testy wykrywające substancje psychoaktywne w moczu, są zaprojektowany w taki sposób, aby dostarczyć wynik na podstawie reakcji immunochromatograficznej. Na poszczególnych paskach zostały unieruchomione koniugaty poszczególnych substancji psychoaktywnych a płytka próbnika została powleczona z odpowiadającymi tym substancjom, zabarwionymi przeciwciałami, sprzężonymi z koloidalnym złotem. Po naniesieniu próbki moczu, koniugat przemieszcza się na zasadzie działania kapilarnego a przeciwciała dostają się do obszaru testowego (T). Jeśli próbka nie zawiera danej substancji psychoaktywnej, złoty koniugat łączy się z przeciwciałem i formuje widzialną linię. Wynik jest negatywny, gdy na obszarze testowym pojawi się widoczna linia z odczynnika strącającego. Jeśli określona substancja jest w moczu obecna, antygen substancji psychoaktywnej konkuruje z koniugatem na testowym obszarze o ograniczone miejsca z przeciwciałami. W przypadku wystarczającego stężenia substancji psychoaktywnej, wiązania z przeciwciałami zostają wypełnione. To powstrzymuje zabarwiony koniugat przed dostaniem się do obszaru testowego. Brak linii na testowym obszarze oznacza więc wynik pozytywny. 

Testy z oferty Temptavit, to wyroby medyczne do diagnostyki in vitro do użytku profesjonalnego. Takie wyroby, nie są przeznaczone do samodzielnego używania przez laików, tj. przez osoby nieposiadające formalnego wykształcenia w odpowiedniej dziedzinie ochrony zdrowia lub medycyny.

Jakie narkotyki wykrywają testy Temptavit?

Te najczęściej używane takie jak:

 • Amfetamina
 • Kokaina
 • Marihuana i haszysz
 • Heroina
 • Morfina
 • MDMA (ecstasy)
 • Metaamfetamina
 • Oksykodon
 • Ketamina

Testy wykrywają także popularne substancje uzależniające zawarte w lekach aptecznych takie jak:

 • Kodeina
 • Tramadol
 • Metadon

Chcesz dowiedzieć się więcej o danej substancji – koniecznie odwiedź naszego bloga. W naszej ofercie znajdziesz także testy na dopalacze wykrywające substancje, które obecnie są równie popularne jak narkotyki.

Kiedy warto zrobić test narkotykowy?

Jeżeli zauważamy, że Twoje Dziecko, Partner, Pracownik czy też Pacjent, zachowuje się nienaturalnie, inaczej niż zwykle i trudno nam zrozumieć jego zachowanie. Mogą być to objawy zażywania narkotyków. Zachowanie, które powinno przykuć Twoją uwagę, to zmiany zachowania, unikanie kontaktu. Może oznaczać to, że dana osoba próbuje ukryć zażywanie narkotyków. Ponadto, jeżeli u danej osoby, obserwujemy nienaturalnie obniżony lub przeciwnie – doskonały nastrój, również warto rozważyć wykonanie testu narkotykowego. Podobnie będzie w przypadku wzmożonej i podejrzanej senności lub nieadekwatnego pobudzenia – mogą to być objawy zażycia narkotyku. Zasadniczo wszystkie narkotyki mają Swoją określoną charakterystykę i sposób działania, dlatego nie mając pewności pod wpływem jakiej substancji jest dana osoba, warto rozważyć wykonanie wielopanelowego multitestu na narkotyki, aby przekonać się z jakim narkotykiem Dziecko, Pacjent, lub Bliski mógł mieć do czynienia. Uniwersalnym objawem zażywania narkotyków jest z pewnością zaniedbywanie obowiązków a także utrata zainteresowań. Należy jednak pamiętać, że uzależnienie to wbrew pozorom długi proces. To nie tak, że dana osoba z dnia na dzień porzuci swoje dotychczasowe zainteresowania i obowiązki na rzecz narkotyków, lecz będzie to stopniowe obniżanie jakości i poziomu dotychczasowego funkcjonowania. Oczywistym jest, że niekiedy zmiana może być jednak bardzo wyraźna – szczególnie dotyczyć to będzie osób młodych, które nie wykształciły jeszcze w sposób dojrzały swych nawyków, przekonań, upodobań. U takiej osoby narkotyki i świat z nimi związany szybko zapełni ową przestrzeń. Dodatkowo też osobę, którą podejrzewamy o zażywanie narkotyków może charakteryzować niespodziewana i zastanawiająca zmiana znajomych i otoczenia. Naszą czujność powinno wzbudzić także, jeśli dana osoba izoluje się od swoich dotychczasowych znajomych, współpracowników, ucina wieloletnie relacje, o które wcześniej dbała. Są to objawy dość typowe dla osoby, która zażywa narkotyki w destruktywny sposób – warto ten fakt zweryfikować przeprowadzeniem badania na obecność narkotyków. Więcej na temat objawów uzależnienia można przeczytać na łamach naszego bloga, w którym dzielimy się wiedzą dotyczącą uzależnienia, narkotyków i dopalaczy.

Testy na narkotyki – charakterystyka i parametry

W celu poprawnego przeprowadzenia testu należy pamiętać by:

✓ zapoznać się dokładnie z procedurą przeprowadzania testu opisaną w ulotce

dołączonej do zakupionego produktu,

✓ nie otwierać opakowania z testem do momentu przeprowadzenia badania,

✓ uniemożliwić osobie badanej zafałszowanie wyniku poprzez ingerencję w badaną próbkę moczu

Jak wykonać testy na narkotyki?

W celu wykonania testu, należy pobrać próbkę moczu zważając by osoba badana nie mogła jej zafałszować. Następnie należy odsłonić paski testowe wysuwając osłonę i zanurzyć je w próbce moczu na co najmniej 15 do 20 sekund, uważając by próbka moczu nie zamoczyła kasetki.  Następnie należy zacząć odmierzać czas. Wynik należy odczytać po 5 minutach. Po 10 minutach nie należy wyniku odczytywać ponownie. 

Wynik pozytywny testu na narkotyki

W obszarze kontrolnym, oznaczonym literą ‘C’ będzie widoczna tylko jedna linia. W obszarze testowym, oznaczonym literą ’T’ nie będzie linii. Wynik pozytywny oznacza, że stężenie badanego narkotyku osiąga wykrywalny poziom. Oznacza to, że w moczu badanej osoby są metabolity danej substancji psychoaktywnej, co daje nam wiedzę i pewność, że dana osoba zażywała narkotyk

wykonanie testu na narkotyki
Test na narkotyki – umieszczenie na płaskiej nawierzchni

Wynik negatywny testu na narkotyki

Pojawią się dwie linie; jedna w obszarze kontrolnym ‘C’, a druga w obszarze testowym ’T’. Wynik negatywny oznacza, że stężenie badanego narkotyku nie osiąga wykrywalnego poziomu. Oznacza to, że w moczu badanej osoby nie ma metabolitów danej substancji psychoaktywnej, co oznacza, że albo ich nie zażywała, lub od zażycia upłynęła znaczna ilość czasu.

Wynik nieważny

W obszarze kontrolnym nie pojawi się linia. Jeśli linia pokaże się po wyznaczonym czasie, nie należy go brać pod uwagę. Badanie należy wówczas powtórzyć przy użyciu nowego testu.

wykonywanie testu na narkotyki
Test na narkotyki – nanoszenie próbki

Testy na narkotyki – zastanawiasz się czy wykonałeś go poprawnie?

Bez obaw. Każdy test na narkotyki udostępniany przez Temptavit jest wyposażony w wyżej wspomnianą wewnętrzną kontrolę jakości. Ukazanie się linii w obszarze kontrolnym oznacza poprawność wykonania testu, tj. techniki wykonania jak i ilości próbki moczu. Ponadto dokładność testów paskowych została sprawdzona w porównaniu z komercyjnie dostępnymi testami o tym samym poziomie czułości. Próbki moczu zebrane od wolontariuszy, którzy nie są użytkownikami tych substancji były poddane wszystkim testom równocześnie. Zgodność wynosiła ok 96 – 99%.

Po jakim czasie wykrywane są narkotyki?

Czas w po zażyciu narkotyku w jakim można wykryć jego obecność w moczu zależy od samej substancji, ale też od bardzo wielu innych czynników. Na podstawie uśrednionych danych, można podać orientacyjny czas w jakim dana substancja utrzymuje się w organizmie w przypadku badania próbki moczu.  Warto jednak pamiętać, że każdy przypadek jest indywidualny i czas ten jest zależny od wielu różnych czynników takich jak między innymi ilość przyjętego narkotyku lub częstotliwość zażywania narkotyku przed przeprowadzeniem testu. Na badanie mogą także w sposób istotny wpłynąć cechy fizjologiczne badanej osoby, takie jak płeć, wiek, metabolizm czy waga.

 • Amfetamina: do 3 dni
 • Marihuana kilka dni do 2 tygodni
 • Kokaina: do 4 dni
 • Metaamfetamina: do 6 dni
 • Heroina: do 4 dni
 • MDMA (esctasy): do 4 dni
 

Mając na uwadze powyższe zastrzeżenia, należy pamiętać, że podany powyżej czas, w którym możliwe jest wykrycie substancji przez testy narkotykowe jest orientacyjny.

Jak przechowywać test na narkotyki?

Aby testy na narkotyki zachowały właściwą skuteczność, warto zastosować się do zaleceń dotyczących sposobu na ich przechowywanie. Testy powinny być przechowywane w temperaturze 2-30ºC i nie należy dopuścić do zamrożenia testu na narkotyki. Testy dostarczane przez Temptavit mają odpowiednio długie terminy przydatności, ale jeśli zamierzasz je trzymać przez długi okres to nie przekraczaj daty ważności oznaczonej na opakowaniu. Ważne jest też, aby opakowanie otworzyć dopiero w momencie przeprowadzania badania. Testu nie należy trzymać w bezpośrednim świetle słonecznym. Wszystkie elementy testu powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami. Pamiętaj też, żeby nie używać testu, jeśli dostanie się do niego mikrobiologiczne skażenie. Może to być przyczyną zafałszowanego wyniku.

Twoje dziecko lub pacjent może próbować zafałszować wynik

Warto uzbroić się w wiedzę dotyczącą tego jak wynik testu na narkotyki może zostać zafałszowany, aby przestrzec się przed taką sytuacją. Osoba mająca świadomość tego, że będzie poddana badaniu, może próbować oszukać Ciebie i test. Najprostszą, ale bardzo skuteczną metodą może być podmienienie próbki moczu. Jest oczywiste, że musisz mieć pewność, że badana próbka moczu, pochodzi od badanej osoby. Wszak badana osoba może do testu próbować podstawić próbkę uzyskaną od osoby, która nie zażywała narkotyków. Innym sposobem może być próba dodania do próbki moczu substancji o silnych właściwościach chemicznych – krople do oczu, mydło lub sól – to tylko kilka z przykładów substancji, którą mogą zafałszować wynik testu. Osoba starająca się pozbyć narkotyków z organizmu może też próbować stosować intensywne nawadnianie organizmu i wypijać duże ilości płynów, co znacząco wpłynie na poziom metabolitów zażytej substancji w moczu, a w skrajnym przypadku, może spowodować, że wykrycie substancji nie będzie w ogóle możliwe. Popularnym sposobem zafałszowania wyniku testu, jest także dolewanie do próbki moczu zwykłej wody, choćby z kranu. Taki zabieg spowoduje rozrzedzenie moczu i może uniemożliwić uzyskanie miarodajnego wyniku.

Jak uchronić się przed zafałszowaniem testu narkotykowego? 

Jest kilka prostych sposobów, które pomogą Ci zapobiec przed zafałszowaniem testu na narkotyki takich jak:
• przeprowadzenie testu bez zapowiedzenia i poinformowanie osoby badanej o takim zamiarze bezpośrednio przed badaniem
• w pobliżu przeprowadzanego testu nie przetrzymuj jakichkolwiek środków chemicznych takich jak mydło czy proszek do prania – dzięki temu żadne substancje nie zostaną dodane do próbki moczu
• jeżeli przeprowadzasz test w toalecie możesz zafarbować wodę w muszli, aby nie można było jej użyć do rozcieńczenia próbki moczu
• poproś badaną osobę o umycie rąk wodą z mydłem na chwilę przed badaniem Środki ostrożności jakie należy zachować Przed użyciem testu narkotykowego warto pamiętać o zastosowaniu podstawowych środków ostrożności, o których informujemy w pełni w ulotce:
• Testy na narkotyki są przeznaczone do diagnostycznego badania in vitro (tzn. poza organizmem).
• Test nie nadaje się do wielokrotnego użytku.
• Nie należy także używać testu, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
•Należy zapoznać się dokładnie z procedurą przeprowadzania testu przed użyciem.

• Próbki należy przechowywać jako potencjalnie zaraźliwe – należy przestrzegać środków ostrożności przed zagrożeniami mikrobiologicznymi podczas całej procedury i postępować zgodnie ze standardowymi procedurami bezpiecznego utylizowania próbek
Środki ostrożności jakie należy zachować

Przed użyciem testu narkotykowego warto pamiętać o zastosowaniu podstawowych środków ostrożności, o których informujemy w pełni w ulotce:

• Testy na narkotyki są przeznaczone do diagnostycznego badania in vitro (tzn. poza organizmem). 

• Test nie nadaje się do wielokrotnego użytku.

• Nie należy także używać testu, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

• Należy zapoznać się dokładnie z procedurą przeprowadzania testu przed użyciem.

• Próbki należy przechowywać jako potencjalnie zaraźliwe – należy przestrzegać środków ostrożności przed zagrożeniami mikrobiologicznymi podczas całej procedury i postępować zgodnie ze standardowymi procedurami bezpiecznego utylizowania próbek